svátky - zavřeno 1.5. a 8.5.

Zpracování osobních údajů

Jsme stavební společnost RIGI s.r.o., se sídlem Tišnovská 9 v Hradčanech, IČ: 26955547, DIČ: CZ26955547. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. Oddíl C, vložka 48062.

Abychom vám mohli jako stavební společnost poskytnout služby, konzultaci nebo si s vámi dohodnout schůzku, pracujeme s vašimi osobními údaji, jako jsou vaše jméno, příjmení, telefon či e-mail. Tyto vaše osobní údaje si archivujeme, a to pouze ke zmíněným účelům, po nezbytně dlouho dobu. K těmto vašim osobním datům mají přístup pouze naši zaměstnanci, kteří jsou k tomu pověřeni (například příprava smluv, dokumentace, schůzky apod.)

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné třetí straně ani mimo Evropskou unii. Tento způsob zpracování vašich osobních dat je umožněn díky tzv. GDPR (oprávněný zájem za účelem poskytování služby).

Pokud máte další dotazy ohledně dat, které zpracováváme, obraťte se na nás pomocí kontaktních údajů, uvedených na tomto webu. Nařízení GDPR vám umožňuje zjišťovat, s jakými vašimi osobními daty pracujeme, máte právo tato data změnit, nebo požádat o jejich smazání.